Grundpillen i undervisningen er læsningen af elevens egne tekster. Læsningen foregår i en gruppe styret af lærerne, og vi kommer både til at tale om teksten på et overordnet plan – om genre, tematik, struktur, handling – og på sætningsplanet, hvor vi undersøger metaforer og billedsprog, sætningskonstruktioner, rytme og ordvalg.

Kan den enkelte tekst tænkes at være begyndelsen på et større værk? Hvordan skal man gribe det an, hvis man vil skrive en novellesamling, en roman eller en digtsamling? Eller tænker man det mere som en podcast eller et blogindlæg? Måske opererer man i feltet mellem kritik og skønlitteratur, måske ønsker man at arbejde tværæstetisk.

Vi vil gerne skabe et miljø, hvor folk føler sig trygge og har lyst til at sige, hvad de tænker. Vi er nørder i den forstand, at der skal være tid til at fortabe sig i detaljer. Ambitionsniveauet skal være højt, og kritikken er nødt til at være ærlig, men det er vigtig for os, at man efter en endt tekstlæsning går hjem med nye ideer og lyst til at arbejde videre.

Ud over læsninger af elevtekster vil undervisningen bestå af oplæg fra lærerne om emner som litteratur, kunst, videnskab, teori, drama og skriveteknik. Der vil være hjemmearbejde i form af læsning af et par værker, og så skal der selvfølgelig skrives.